‘Sonder’ is het woord voor de realisatie dat andermans leven even belangrijk en evenwichtig is als dat van jouzelf. Met eigen ambities, vrienden, routines en zorgen. Iedereen heeft een eigen levensverhaal waar in zijzelf de hoofdrol spelen. Alle mensen waar we dagelijks langslopen en geen contact mee hebben zijn slechts figuranten in ons persoonlijke verhaal net als dat wij dat voor hen zijn.

Tijdens onze dagelijkse routine kan open staan voor kleine ontmoetingen verrassend en waardevol zijn. We zouden hier meer de tijd voor kunnen nemen om de dagelijkse sleur te doorbreken. Ik wil mensen een ontmoeting bieden in een interactie met elkaar en een door mij herontworpen alledaags object. Hierin kunnen de personen invloed uitoefenen op de ervaring door middel van macht grijpen, neutraal of onderdanig gedrag. Ik wil mensen doen inzien dat er ook een keus is voor een socialere wereld. Ook al vergt dit soms wat meer moeite, spannender wordt het er wel van.

Hoe ik de situaties met de objecten voor mij zie heb ik uitgewerkt in getekende stop-motion animaties. Daarnaast is de picknicktafel in het echt te gebruiken om een samenwerking persoonlijk te ondervinden.